TOPPERS CLASS-X

2021 - 2022

GURLEEN_KAUR

96%

JASMEEN_KAUR

94.6%

NIHAL KAINTH

94%

GURLEEN CHOPRA

94%

ARSHDEEP SINGH

92%

DIYA DHAMMI

91.4%

HARJOT KAUR

91%

ARSHAD ALI

90.6%

SEHAJPREET KAUR

89.8%

AVNEET KAUR

88.6%

YUVRAJ SINGH

88.6%

HUNNER DEEP

88.2%

NAVROZ KAUR

87.4%

ARSH

86.2%

2020 - 2021
2018 - 2019
2017 - 2018
2016 - 2017